על הקטגוריה מערכות בחירות

כל דבר שקשור לבחירות באופן כללי.
נושאים הקשורים למערכת בחירות מסוימת (למשל, לכנסת ה-25) יש לכלול תחת תת-הקטגוריה של אותה מערכת בחירות.