הקמת ערוץ ייעודי באתר ועדת הבחירות המרכזית לשידורי התעמולה

מכתב ששלחנו היום לועדת הבחירות המרכזית:

לכבוד
כבוד השופט עוזי פוגלמן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24
עו"ד אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24

הנדון: הקמת ערוץ ייעודי באתר ועדת הבחירות המרכזית לשידורי התעמולה

נכבדיי,

אנא הקצו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית אזור תחום תחת ההגדרה של ערוץ שידורי תעמולה ובו יהיה ניתן לצפות בתשדירי הרשימות המתמודדות לכנסת. בנוסף, הערוץ יכלול היסטוריית שידורי תעמולה מכל מערכות הבחירות הקודמות. נתחיל משידור בנוסף לגופי השידור המקובלים ובעתיד הקרוב נעבור לשידור רק בערוץ ועדת הבחירות. כך יימנעו עלויות והפסדים לגופי השידור, ומסרי הרשימות יהיו נגישים מכל מקום ובכל זמן. הדבר יאפשר לאזרחים להשוות בין הבטחות והגשמות העבר וכן יעניק לועדה משמעות וחותם שכן מדובר בחומר בעל משמעות רבה עבור הציבור בישראל והמחקר האקדמי. כמו כן החלטה כזו תהווה פריצת דרך היסטורית בהנגשת הדמוקרטיה ברמה הבינ"ל.

צעיר כוזרי חכם אמר פעם: “יאללה דחילק המאה ה-20 כבר עברה את ה-120, והמאה ה-21 כבר בת 21!”

לתשובתכם המהירה,

ד"ר אוהד שם-טוב
הפיראטים