נושא הפליטים בקמפיין

אף מפלגה מדברת על נושא הפליטים בארץ למרות חשיבות הנושא בכלל וגם מיקום ישראל ליד אזורים שיוצאים רוב הפליטים. לדעתי חשוב שנעשה קמפיין בנושא הזה. זה נושא מאוד פיראטי. https://m.ynet.co.il/Articles/5473471