אודות קבוצת משוב-אתר

דיונים אודות אתר המפלגה, הארגון שלו ונקודות לשיפור.