אודות קבוצת משוב-אתר


#1

דיונים אודות אתר המפלגה, הארגון שלו ונקודות לשיפור.