נושא הפליטים בקמפיין


#1

אף מפלגה מדברת על נושא הפליטים בארץ למרות חשיבות הנושא בכלל וגם מיקום ישראל ליד אזורים שיוצאים רוב הפליטים. לדעתי חשוב שנעשה קמפיין בנושא הזה. זה נושא מאוד פיראטי. https://m.ynet.co.il/Articles/5473471