לוח הזמנים לבחירות לכנסת


#1
​הסעיף​ הפעולה​ מספר הימים​ יום​ ​תאריך
בחוק/כלל​ לפני יום הבחירות בשבוע​ ​======
39​ שליפת "מידע פנקס"​ *****​ ה​ ​27/12/2018
57א​ ​התחייבות להבטחת מקום ברשימת מועמדים החל מיום 90​ ד​ ​09/01/2019
56​ התפטרות עובדי המדינה הבכירים ​$$ א ​06/01/2019
13(א)​ הצעת שר הפנים בדבר קביעת תחומי אזורי קלפי​ 80​ א*​ ​20/01/2019
13(א)​ קביעת תחומי אזורי הקלפי ע"י הוועדה המרכזית​ 70​ ג​ ​29/01/2019
​2 סגנים ​עריכת הגרלה ממוחשבת להקצאת סגנים בוועדות האזוריות והודעה לסיעות על כך ​68 ​ה ​31/01/2019
46(ב)​ עתירה מנהלית בעניין פנקס הבוחרים​ 64​ ב​ ​04/02/2019
​3 סגנים ​שינוי הקצאת סגנים בוועדות האזוריות ​63 ​ג ​05/02/2019
​4 סגנים ​הצעת הסיעות בדבר סגני יו"ר ו’ אזוריות ​62 ​ד ​06/02/2019
145(ד)​ מתן הוראות שעה ע"י העדה המרכזית החל מיום​ 60​ ו​ ​08/02/2019
26​ שליפת פנקס סופי​ 54​ ה​ ​14/02/2019
68ב​ מסירת רשימת המקלטים לנשים​ 53​ ו​ ​15/02/2019
96​ מסירת רשימת כלי השיט לוועדה המרכזית​ 53​ ו​ 15/02/2019
116ב(א)(1)​ מסירת רשימת בתי הסוהר ובתי המעצר​ 53​ ו​ ​15/02/2019
116י(א)​ מסירת רשימת הנציגויות לוועדה​ 53​ ו​ ​15/02/2019
116יג(ב)​ מסירת רשימת בתי החולים לוועדה המרכזית​ 53​ ו​ ​15/02/2019
116 יז1 מסירת רשימת המוסדות למוגבלי ניידות 53 ו 15/02/2019
116 י(ב)​ מסירת רשימת הנציגויות לפקידים המוסמכים​ 52​ א*​ ​17/02/2019
57(ט)(3)​ פרסום ההודעה על מועד הגשת הצעות המועמדים​ 52​ א*​ 17/02/2019
​19(א)+5 סגנים ​מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים ​52 ​א* 17/02/2019
26​ כניסת פנקס הבוחרים לתוקף​ 51​ א​ ​17/02/2019​
70(ג)​ החלפת מקום קלפי ע"י היו"ר תוך 50 יום​ 50​ ב​ 18/02/2019
19ב מפל’​ הודעת המפלגות לרשם על ב"כ מפלגה​ 48​ ד​ 20/02/2019
19ב מפל’​ הודעת רשם המפלגות ליו"ר הוועדה על ב"כ מפלגות​ 48​ ד​ 20/02/2019
57(ט)​ הגשת רשימות המועמדים לוועדה המרכזית​ 48 ד​ 20/02/2019
47​ ה​ ​21/02/2019
56ב(ב)​ בקשה לקביעת "אין קלון"​ יום הגשת הרשימות​ ה​ ​21/02/2019
71א​ קביעת שירותים ציבוריים ע"י הוועדה המרכזית​ 45​ א*​ ​24/02/2019
95(א)​ מסירת רשימת השוטרים לוועדה המרכזית​ 45​ א*​ ​24/02/2019
116י(ד)​ הודעה לעובדים על הכללת שמם​ להצבעה בנציגות 42​ ג​ ​​26/02/2019
8(ב)​ קביעת אזורי הבחירות לא יאוחר מ-​ 42​ ג​ 26/02/2019
97​ קביעת רשימת כלי השיט שבהם תיערך הצבעה​ 42​ ג​ ​26/02/2019
2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה שהוגשה ביום ה-48​ 41​ ד​ ​27/02/2019
2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה שהוגשה ביום ה-47​ 40​ ה​ ​28/02/2019
62(ג)​ הודעה על ליקויים ברשימת מועמדים​ 40​ ה​ ​28/02/2019
21(א)​ קביעת מספר החברים בוועדת קלפי והרכבה הסיעתי ​ 40​ ה​ 28/02/2019
4+100(א)**​ מינוי האחראים בכלי השיט ובנציגויות​ 40​ ה​ ​28/02/2019
104ז1 לתקנות​ מסירת רשימת מפקדי המתקנים ותחנות המשטרה​ 40​ ה​ ​28/02/2019
104ז1 לתקנות​​ מסירת רשימת המתקנים ומספרי הקלפיות​ 40​ ה​ 28/02/2019
4(ג)​ לתקנות פרסום הודעה על מקום מושבן של הוועדות האזוריות 40 ה 28/02/2019
7# מועד אחרון לכתב תשובה בבקשה למניעת רשימה 36 ב ​04/03/2019
62(ג)​ תיקון הליקויים ברשימת המועמדים 35​ ג​ ​​05/03/2019
71א​ פרסום הודעת הוועדה בדבר שירותים ציבוריים ביום הבחירות 35​ ג​​ 5/3/2019
3(א)**​ ערר על אי-הכללה – בחירות בנציגויות​ 35​ ג​ ​05/03/2019
5+101**​ העברת חומר ההצבעה לכלי שיט ונציגויות​ 35​ ג​ ​05/03/2019
3(א) תשב"ץ​ מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות 32 ו ​08/03/2019
12(ב)​ מועד אחרון לצירוף קלפי 990 לקלפי אחרת​ 31​ א*​ ​10/03/2019
3(ד)**​ החלטה בערר על אי-הכללה – בחירות בנציגויות​ 31​ א*​ ​10/03/2019
63א(א)+64(א)​ הודעה על סירוב לאשר רשימת מועמדים​ 30​ א​ ​10/03/2019
63​ הודעה על אישור רשימת מועמדים​ 30​ א​ ​10/03/2019
116יג(ג)​ קביעת יו"ר הועדה בדבר קלפיות בבתי חולים​ 30​ א​ ​10/03/2019
116ג(ג)​ הגשת רשימת חברי ועדות קלפי אסירים​ 30​ א​ ​10/03/2019
5**​ משלוח כתבי מינוי וחומר הצבעה לנציגויות​ 30​ א​ ​10/03/2019
​3(ה) תשב"ץ ​מועד אחרון להחלטה בהחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות ​29 ​ב ​11/03/2019
6**​ פרסום הודעה על יום ושעות ההצבעה בנציגויות​ 29​ ב​ ​11/03/2019
56ב(1)(ג)​ החלטת יו"ר הוועדה בקביעת "אין קלון"​ 28​ ג​ ​12/03/2019
64(א)+(א1)​ הגשת ערעור על סירוב או אישור רשימות מועמדים​ 28​ ג​ ​12/03/2019
63א(ה)+64(ב)​ מסירת פסקי הדין בעניני פסילה ואישור של רשימה לוועדה המרכזית​ 23​ א​ ​17/03/2019
55ב​ משלוח הודעה לבוחר​ 21​ ג​ ​19/03/2019
​4(ב) תשב"ץ ​מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בתוך אזור בחירות ​20 ​ד ​20/03/2019
2(ב)***​ אישור השר בט"פ למזכירי ועדות קלפי לאסירים​ 20​ ד​ ​20/03/2019
116ג(ד)​ אישור השר בט"פ לחברי ועדות הקלפי לאסירים​ 20​ ד​ ​20/03/2019
​4(ז) תשב"ץ ​אישור בקשות להחלפות בהסכמה בתוך אזורי בחירות ​16 ​א ​24/03/2019
​6 קלפיות ​הודעת הסיעות על יו"ר ועדת הקלפי לפני היום ה- ​15 ​ב ​25/03/2019
71(א)​ מסירת רשימות הבוחרים ע"י משרד הפנים לועדה​ 15​ ב​ ​25/03/2019
​6(א) תשב"ץ ​מועד אחרון להעברת פרטי יו"ר ועדות קלפי ואחרים ​15 ​ב ​25/03/2019
15א(א)תעמ’​ תחילת שידורי תעמולה בטלוויזיה​ 14​ ג​ ​26/03/2019
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 14​ ג​ ​26/03/2019
103​ פרסום הודעה על מקום ושעות ההצבעה בכלי שיט​ 14​ ג​ ​26/03/2019
116+99ח​ יום ההצבעה בכלי שיט ובנציגויות​ 12​ ה​ ​28/03/2019
67(ב)​ מועד אחרון להודעה לוועדה המרכזית בדבר התקשרויות (הסכמי עודפים) 11​ ו​ ​29/03/2019
70(א)​ צירוף אזורי קלפי ע"י היו"ר​ 10​ א*​ ​31/03/2019​
65​ פרסום רשימות המועמדים​ 9​ א​ ​31/03/2019
67(ג)​ פרסום הודעה ברשומות ובעיתונים על ההתקשרויות​ 8​ ב​ ​01/04/2019
70(א)​ הגשת התנגדות לצירוף אזורי קלפי ע"י היו"ר​ 7​ ג​ ​02/04/2019
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 7​ ג​ ​02/04/2019
68(ד)​ פרסום הודעה על מקומות הקלפי​ 7​ ג​ ​02/04/2019
70(ב)​ פיצול אזורי קלפי לא יאוחר מ-​ 6​ ד​ ​03/04/2019
70(א)​ הודעת היו"ר על החלטתו בדבר התנגדות לצירוף אזורי קלפי​ 5​ ה​ ​04/04/2019
116ג(ה)​ ערר על החלטת השר לבט"פ בעניין קלפיות אסירים (15 יום לאחר פעולה 61)​ 5​ ה​ ​04/04/2019
תק’ 7ב(ב)​ מסירת טפסי מינוי ועדות קלפי ע"י יו"ר ועדה אזורית​ 5​ ה​ ​04/04/2019
71(ב)​ מסירת 2 עותקים של רשימות הבוחרים לוועדות הקלפי​ 2​ א​ ​07/04/2019
4(א)***​ מסירת חומר ההצבעה למפקדי המתקנים (אסירים)​ 2​ א​ ​07/04/2019
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 2​ א​ ​07/04/2019
77(ד)+33תק​ העברת חומר ההצבעה וציוד ההצבעה לוועדות קלפי​ 2​ א​ ​07/04/2019
3****​ העברת חומר ההצבעה לבתי החולים​ 2​ א​ ​07/04/2019
תק’ 47​ הודעה בדבר שעות ההצבעה ביישובים קטנים​ 2​ א​ ​07/04/2019
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 1​ ב​ ​08/04/2019
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 0​ ג​ ​09/04/2019
17+114 היום האחרון לקבלת מעטפות מכלי שיט ונציגויות​ 0​ ג​ ​09/04/2019
יום הבחירות​ 0​ ג​ ​09/04/2019
11 יסוד הכנסת​ פרסום תוצאות הבחירות תוך 8 ימים אחרי יום הבחירות​ 8​ ד​ ​17/04/2019
86(ב)​ ערעור על התוצאות לבית משפט לעניינים מנהליים בי-ם​ 14 מפעולה 88​ ה*​ ​01/05/2019​
* נדחה בגלל שבת או חג
** סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות
*** סדרי הפעלה ועבודה של קלפיות לאסירים
**** בחירות בבתי חולים
*****הודעת נש"מ עה/5
# נוהל פסילת רשימות

#2